รับตรงTCAS62 รอบ 5 ขยายโอกาส คณะอุตสาหกรรมเกษตร พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 5 ขยายโอกาส คณะอุตสาหกรรมเกษตร พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการขยายโอกาสสำหรับนักเรียน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2562
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
  • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์
  • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 5)

จำนวนที่รับ

 • 200 คน
 • (หน้า 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)
 • (ค่าเทอม หน้า 9)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์