รับตรงTCAS62 รอบ 5 PSU-UOM คณะเทคนิคการแพทย์ ม.สงขลานครินทร์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 5 PSU-UOM คณะเทคนิคการแพทย์ ม.สงขลานครินทร์ 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการ PSU-UDOM double-degree programme คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 30 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรความร่วมมือกับ University of Manchester สหราชอาณาจักร ปริญญาตรี และปริญญาโท
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 5 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์