รับตรง58 ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (ชาย-หญิง) 2558

โครงการรับตรง ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (ชาย-หญิง) 2557

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย-หญิง) เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ พลอาสาสมัคร(ชาย-หญิง) 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 สิงหาคม – 26 กันยายน 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • พลอาสาสมัครชาย
 • พลอาสาสมัครหญิง

คุณสมบัติ

 • ชาย
  • ชายไทยอายุตั้งแต่ 20 ถึง 28 ปี
  • เป็นทหารกองหนุนจาก 3 เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
  • บุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ถึง 5
  • ความสูงตั้งแต่ 165 เซนติเมตรขึ้นไป และไม่เกิน 180 เซนติเมตร
 • หญิง
  • หญิงไทยอายุตั้งแต่ 20 ถึง 28 ปี
  • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถึงระดับปริญญาตรี จากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในชนบท สถาบันราชภัฏ และสถานศึกษาทั่วไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
  • เป็นบุคคลพลเรือนหญิงทั่วไป ทั้งผู้ที่ผ่านการศึกษาวิชาทหาร (รด.)
  • ความสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ วังทวีวัฒนา ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ (ไม่เสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11