รับตรง62 โควตารับตรงทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2562

รับตรง62 โควตารับตรงทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2562

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
  • บริบาลเภสัชกรรม
  • เภสัชกรรมอุตสาหการ
 • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ
 • กลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ
 • กลุ่มจังหวัดอื่นๆ
  • ศึกษาในสถานศึกษาในภาคอื่นๆทั่วประเทศ ยกเว้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 95 คน
 • (หน้า 9)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์