รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตา พยาบาลศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตา พยาบาลศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2562

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 4 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2562
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 4 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2562
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
 • มีน้ำหนักตัวไม่เกินเกณฑ์ปกติมากจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาล
 • มีผลการสอบ GAT/PAT1/PAT2
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 53 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ งานทะเบียนและสถิติการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เขตสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์