TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

โครงการรับตรง สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2557

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

  • 2 – 20 มิถุนายน 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ)

คุณสมบัติ

  • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
  • มีผลคะแนนจากการสอบ GAT PAT1 PAT2 และO-NET

วิธีสมัคร

  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) อาคาร SC 45 ชั้น 9 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน้า: 1 2 3 4 5