รับตรงTCAS62 รอบ 2 ผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 ผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 – 22 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD : Community Track)
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • กลุ่มแพทย์ลดความเหลื่อมล้ำ (CPIRD : Inclusive Track)
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัคร
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน 29 คน
 • กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ 30 คน
 • (รวม 59 คน)
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์