รับตรงTCAS62 รอบ 2 คัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET พระนครเหนือ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 คัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET พระนครเหนือ 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-มจพ.กรุงเทพฯ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • โทรคมนาคม
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
  • การผลิตเครื่องเรือน
  • การจัดการกระบวนการผลิต
 • (หน้า 3)
 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม-มจพ.กรุงเทพฯ
  • การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
  • การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยนานาชาติ-มจพ.กรุงเทพฯ
  • การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์-นานาชาติ
  • (หน้า 4)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ-มจพ.กรุงเทพฯ
  • วิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิตอล-นานาชาติ
  • (หน้า 5)
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม-มจพ.ปราจีนบุรี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
  • เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต
  • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
  • วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย
  • (หน้า 5)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร-มจพ.ปราจีนบุรี
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
  • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์
  • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • (หน้า 6)
 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ-มจพ.ปราจีนบุรี
  • การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม-มจพ.ระยอง
  • กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
  • (หน้า 7)
 • คณะบริหารธุรกิจ-มจพ.ระยอง
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
  • (หน้า 7)
 • คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • มีผลการสอบ O-NET
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 2)

  กระบวนการคัดเลือก

  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 11)

  วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 9)

  รับข่าวสารเพิ่มเติม

  เอกสารเพิ่มเติม

  เว็บไซต์