โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคในเวลาราชการครั้งที่ 2 ม.ราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2556

โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคในเวลาราชการครั้งที่ 2 ม.ราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2556

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 กุมภาพันธ์ 2556 – 1 พฤษภาคม 2556

ข่าวด่วน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

  • สมัคร Online ที่ http://eadmission.chandra.ac.th/Candidate/CandidateAdd.aspx

เว็บไซต์