รับตรง58 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2558

โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา (รอบที่ 3) 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

  • 19 – 30 พฤษภาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

คุณสมบัติ

  • ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • ต้องมีความรู้ความสามารถ หรือทักษะด้านศิลปะ เช่น การวาดเส้น การจัดองค์ประกอบศิลป์ หรือการออกแบบ

จำนวนรับ

  • 60 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ชั้น 1
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7