TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตา บริหารธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ ลาดกระบัง 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โควตา คณะการบริหารและจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการบริหารและจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศ หรือต่างประเทศ ตามที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละประเภทการศึกษาที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 40 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5