รับตรง62 นร.ผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2562

รับตรง62 นร.ผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2562

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 มกราคม – 7 มิถุนายน 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 15)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ กศน.
 • เพศชาย หรือหญิง อายุ 18 – 29 ปีบริบูรณ์
 • มีน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม
 • มีส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
 • มีดัชนีมวลกายไม่เกิน 30
 • (หน้า 5)

จำนวนที่รับ

 • 80 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบภาควิชาการ
 • ทดสอบบุคลิกภาพ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)
 • (ค่าเทอม หน้า 14)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์