รับตรง62 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2562

รับตรง62 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2562

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มีนาคม 2562
  • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบคัดเลือก
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ อาคารวิชาการ 2 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์