รับตรง62 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่น 11 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลา 2562

รับตรง62 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่น 11 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลา 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่น 11 คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 17 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
  • ไม่อยู่ในระบบ TCAS

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • อายุ 16 – 40 ปีบริบูรณ์

จำนวนที่รับ

  • 50 คน

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบคัดเลือก

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

  • สมัครทางไปรษณีย์
  • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เว็บไซต์