รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตาแหล่งฝึก พยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตาแหล่งฝึก พยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา 2562

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2562

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 22 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตามโควตาแหล่งฝึกที่กำหนดติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิทย์ คณิต ภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัมและส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • มีผลการสอบ GAT PAT
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • โควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลแม่สาย 2 คน
 • โควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลพาน 2 คน
 • โควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 1 คน
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6