รับตรงTCAS62 รอบ 2 +ทุน นักเรียน 4 จ.ชายแดนภาคใต้ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 +ทุน นักเรียน 4 จ.ชายแดนภาคใต้ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬา 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 13 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี
  • เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
  • เศรษฐศาสตร์การเงิน
  • เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์
  • เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์
  • เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  • เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยองค์กรและองค์กรอุตสาหกรรม
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ เทพา สะบ้าย้อย จะนะ สะเดา นาทวี
 • มีสำเนาอยู่ในพื้นที่ข้างต้น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • เป็นผู้ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้
 • มีผลการสอบ GAT/PAT
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 5 คน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10