รับตรงTCAS62 รอบ 2 International Admission คณะวิศวะ พระจอมเกล้าธนบุรี 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 International Admission คณะวิศวะ พระจอมเกล้าธนบุรี 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการ KMUTT International Admission คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-นานาชาติ
  • วิศวกรรมเคมี-นานาชาติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์-นานาชาติ
  • วิศวกรรมโยธา-นานาชาติ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-นานาชาติ
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ-นานาชาติ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาม.6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการสอบ GAT/PAT1/PAT2/PAT3
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 26 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์