รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ลาดกระบัง 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ลาดกระบัง 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
  • วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
 • (หน้า 2)

โควตาที่เปิดรับ

 • โควตาข้อตกลงความร่วมมือ MOU
 • โควตาโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถาบัน
 • โควตาโรงเรียนที่มีหนังสือขอความอนุเคราะห์โควตามาถึงสถาบันโดยตรง
 • โควตาโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯเขตปริมณฑลและภาคตะวันออก
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิต วิทย์ อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 50 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5