รับตรงTCAS62 รอบ 2 โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ จากศูนย์ สอวน.
 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • ผู้ผ่านค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ แบ่งผู้สมัครเป็น 3 กลุ่ม
  • กลุ่มที่ 1 : เป็นผู้ผ่านการเข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย 1 หรือ ค่าย 2
  • กลุ่มที่ 2 : เป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
   • ผู้เข้าแข่งขัน ที่ได้รับเหรียญรางวัล
   • ผู้เข้าแข่งขัน ที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัล
  • กลุ่มที่ 3 : เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 10 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์