รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์(เพิ่มเติม) ม.บูรพา 2557

รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์(เพิ่มเติม) ม.บูรพา 2557

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2557

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 16 มิถุนายน 2557 — สมัครด้วยตัวเอง
 • บัดนี้ – 13 มิถุนายน 2557 — สมัครทางไปรษณีย์

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย (วิชาเอกกราฟฟิคอาร์ต) 10 คน
  • สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย (วิชาเอกกราฟฟิกมีเดีย) 10 คน
  • สาขาวิชานิเทศศิลป์ (วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟฟิก) 10 คน
  • สาขาวิชานิเทศศิลป์ (วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย) 10 คน
  • สาขาวิชาออกแบบเซรามิก 10 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

รับข่าวสารเพิ่มเติม

จำนวนรับ

 • รวม 50 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • สมัครด้วยตัวเอง
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7