TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

รับตรง62 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ม.มหิดล 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2562
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • ชาย หรือหญิง อายุ 17 – 35 ปี
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 70 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7
เชิญชวนครูแนะแนวเข้ากลุ่มไลน์ เพื่อรับข่าวสารการศึกษาต่อ ตลอดปีการศึกษา (กดเลย)