TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

รับตรง สาขาวิชาการตลาด (เน้นธุรกิจค้าปลีก)(ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยบูรพา 2557

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (เน้นธุรกิจค้าปลีก) (ในความร่วมมือรูปแบบทวิภาคีกับบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 – 16 มิถุนายน 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ)

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์-คำนวณ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (6 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.50

จำนวนรับ

  • 60 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8