รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตา MOU คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 โควตา MOU คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตา MOU คณะวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวนศาสตร์
  • วนศาสตร์
  • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
  • วนศาสตร์ชุมชน+สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/ปริญญาคู่ขนาน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ของโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลง MOU กับคณะวนศาสตร์
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ
 • มีผลการสอบ O-NET
 • (หน้า 3, 9)

จำนวนที่รับ

 • 225 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์