TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 2 นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ 2562

[ หน้า 9 ] มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทโควตาภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ 2562

ป้ายกำกับ: