รับตรงTCAS62 รอบ 1 โควตาเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระนครเหนือ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 โควตาเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระนครเหนือ 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตาเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 ธันวาคม 2561 – 10 มกราคม 2562
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมการผลิต
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมการบินและอวกาศ
  • วิศวกรรมการบินและอวกาศ-นานาชาติ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-นานาชาติ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ-ภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเคมี-นานาชาติ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์-สมทบพิเศษ
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม-นานาชาติ
  • วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด-มจพ.ปราจีนบุรี
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิต ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 216 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์