โครงการรับตรง วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2557

โครงการรับตรง วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2557

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

  • เป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • มีผลคะแนนสอบ O-NET และผลคะแนนสอบ GAT (ความถนัดทั่วไป)จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8