รับตรง62 โควตา นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2562

รับตรง62 โควตา นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2562

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2561
 • (ไม่อยู่ในระบบ TCAS)
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • นักเรียนเดินเรือพาณิชย์
  • หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ
  • หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50
 • เป็นชาย อายุไม่เกิน 21 ปี
 • ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 • สายตาปกติ ไม่บอดสี
 • มีความสามารถในการว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานในทะเลได้
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 50 คน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบพลศึกษา
 • สอบภาคทฤษฎี
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7