โครงการรับตรง คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ม.ราชมงคลธัญบุรี 2557

โครงการรับตรง คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ม.ราชมงคลธัญบุรี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 พฤษภาคม – 4 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ได้ที่คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เอกสารเพิ่มเติม