TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 1 วิศวกรรมศาสตร์/นานาชาติ จุฬา 2562 (Early Admissions)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (Early Admissions)

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 18 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมนาโน
  • วิศวกรรมอากาศยาน
  • วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 165 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11