โครงการรับตรง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2557

โครงการรับตรง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2557

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 29 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2557
  • 29 มิถุนายน – 5 กรกฏาคม 2557 (ขยายเวลารับสมัคร)

สาขาที่เปิดรับ

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติ

  • มีผลคะแนนการสอบ GAT/PAT 1/PAT 2 ของผลการสอบครั้งที่ 2/2556 หรือ 1/2557 หรือ 2/2557

รับข่าวสารเพิ่มเติม

จำนวนรับ

  • 50 คน

วิธีสมัคร

  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารปฏิยัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ (อาคาร 45 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
หน้า: 1 2 3 4