TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.พะเยา 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ม.พะเยา 2562

[ หน้า 2 ] มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ ม.พะเยา 2562

หน้า: 1 2 3 4 5
เชิญชวนครูแนะแนวเข้ากลุ่มไลน์ เพื่อรับข่าวสารการศึกษาต่อ ตลอดปีการศึกษา (กดเลย)