TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.พะเยา 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ ม.พะเยา 2562

[ หน้า 4 ] มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ ม.พะเยา 2562

หน้า: 1 2 3 4 5 6