โครงการรับตรง สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ 2557

โครงการรับตรง สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ 2557

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รับสมัครนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิธีรับตรง

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 8 – 28 พฤษภาคม 2557 (รอบ 1)
  • 16 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2557 (รอบ 2 — กรณีรอบ 1 ยังไม่ครบ)

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ย GPAX 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีผลคะแนนสอบ GAT (ภาษาอังกฤษ) / PAT 2 (วิทยาศาสตร์) ครั้งที่ 2/2556 หรือครั้งที่ 1/2557 หรือครั้งที่ 2/2557

จำนวนรับ

  • ไม่ต่ำกว่า 60 คน

วิธีสมัคร

  • ดาวโหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมสำเนาเอกสารมาทางอีเมล์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์