รับตรงTCAS62 รอบ 1 โครงการอาชีวศึกษา ม.พะเยา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 โครงการอาชีวศึกษา ม.พะเยา 2562

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 14 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
  • การจัดการสื่อใหม่
  • การสื่อสารสื่อใหม่
  • การเงินและการธนาคาร
  • การจัดการธุรกิจ
  • การตลาด
  • การท่องเที่ยว
  • การบัญชี
  • เศรษฐศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมภายใน
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาระดับปวช.3
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 237 คน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์