โครงการรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (นานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์ 2557

โครงการรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (นานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์ 2557

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 เมษายนถึง 14 พฤษภาคม 2557 (รอบที่ 1)
 • 5 มิถุนายนถึง 11 กรกฎาคม 2557 (รอบที่ 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • เคมีประยุกต์
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คุณสมบัติ

 • มีความสามารถในการใช้ภาษา ด้วยหนึ่งในผลการทดสอบวัดระดับดังต่อไปนี้
  • คะแนนผลสอบ O-NET (ภาษาอังกฤษ) — มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์
  • คะแนนผลสอบ TOEFL (IBT) — 50 หรือมากกว่า
  • คะแนนผลสอบ TOEFL (paper-based) — 460 หรือมากกว่า
  • คะแนนผลสอบ IELTS (academic band) — 4.5 หรือมากกว่า
  • คะแนนผลสอบ SAT I (critical reading) — 400 หรือมากกว่า
  • คะแนนผลสอบ TU-GET — 450 หรือมากกว่า

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์