TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.พะเยา 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 1 โครงการทายาทเกษตร ม.พะเยา 2562

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการทายาทเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 14 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • การประมง
 • เกษตรศาสตร์
 • ความปลอดภัยทางอาหาร
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สัตวศาสตร์
 • ความปลอดภัยทางอาหาร+การจัดการธุรกิจ/สองปริญญา
 • สัตวศาสตร์+การจัดการธุรกิจ/สองปริญญา
 • การประมง+บริหารธุรกิจ/ตรีควบโท
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เป็นบุตรหลาน เหลนสายตรง เครือญาติของเกษตรกร หรือข้าราชการที่เกี่ยวกับการเกษตร หรือเจ้าของธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร โดยมีเอกสารรับรอง
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 80 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6