โครงการรับตรง สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2557

โครงการรับตรง สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2557

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 โดยคัดเลือกจากสถานศึกษาทั่วประเทศ

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 – 30 พฤษภาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมตั้งแต่ ม.4-6 ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเรียน ในสายวิทย์-คณิตและศิลป์-คำนวณ และมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มคณิตศาสตร์ รวม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00

รับข่าวสารเพิ่มเติม

จำนวนรับ

  • 120 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • สมัครด้วยตัวเอง ที่คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา อาคาร 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในวันและเวลาราชการ
  • สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร และหลักฐานการชำระเงิน ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษเท่านั้น
หน้า: 1 2 3 4 5