รับตรงTCAS62 รอบ 1 ทุนมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ทุนมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลา 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการทุนมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.80
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิต เคมี ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.80
 • มีเกียรติบัตรที่เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าค่ายวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 50 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครผ่านโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4 5