โครงการรับตรง ทั่วประเทศ ม.นครพนม (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2557

โครงการรับตรง ทั่วประเทศ ม.นครพนม (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 20 พฤษภาคม 2557 (ปวช. – ปวส.)
 • บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557 (ปริญญาตรี)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะเกษตรและเทคโนโลยี
 • วิทยาลัยธาตุพนม
 • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
 • วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 • วิทยาลัยนาหวา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์