รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความสามารถพิเศษ อักษรศาสตร์ จุฬา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความสามารถพิเศษ อักษรศาสตร์ จุฬา 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 12 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • มีผลการทดสอบหรือผ่านการสอบวัดความรู้ หรือได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ หรือประกวดสุนทรพจน์ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 30 คน
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11