รับตรงTCAS62 รอบ 1 สาขาคณิต/เคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 สาขาคณิต/เคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS สาขาคณิตศาสตร์/เคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์/เคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • อยู่ในกลุ่มประเภทของนักเรียนตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 40 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5