รับตรงTCAS62 รอบ 1 แพทยศาสตร์ MDX และ MD02 ม.ขอนแก่น 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 แพทยศาสตร์ MDX และ MD02 ม.ขอนแก่น 2562

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการ MDX และ MD02 ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ/MDX
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนด
  • มีผลการสอบ BMAT
  • 44 คน
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา/MD02
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต จากสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนด
  • มีผลการสอบ BMAT
  • 76 คน
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 120 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3