TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 1 โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิตเคมี ฟิสิกส์ อังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีเกียรติบัตรที่เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าค่ายวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 150 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครงานโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 • หรือ สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4