มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มอ

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ลูกพระราชบิดา 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลา 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการลูกพระราชบิดา 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2562
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต ในโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิต เคมี ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีเกียรติบัตรที่เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าค่ายวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 • หรือ สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4