TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 1 โอลิมปิกวิชาการ ทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 12 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.75 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาฟิสิกส์ และเคมี แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 4.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีประวัติการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 4 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10