รับตรงTCAS62 รอบ 1 นักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 นักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลา 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการนักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต จากโรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิตศาสตร์แ ละภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีบิดา หรือมารดา หรือปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย หรือพี่ชาย พี่สาว ร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดา หรือมารดาที่สืบสายโลหิตโดยตรง ที่ประกอบอาชีพหลักทางการเกษตรหรือธุรกิจเกษตร และต้องการพัฒนาธุรกิจของครอบครัวเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยมีเอกสารรับรอง
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 10 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ งานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 5 ห้อง EC504 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6