รับตรงTCAS62 รอบ 1 นักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 นักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คณิต ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
 • ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ตามที่กำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • ไม่เกิน 12 คน/ปี
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ งานบริการการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 5 ห้อง EC504 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6