TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

โครงการรับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ (รอบที่ 3) พระจอมเกล้าธนบุรี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม และสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • 6-31 พฤษภาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ม.6 สายการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์คำนวณเท่านั้น
 • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ม.6 สายการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์คำนวณ หรือศิลป์-ภาษาเท่านั้น
 • ผลการเรียน 5-6 ภาคการศึกษา

คุณสมบัติ

 • IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 หรือ
 • TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ
 • CU-TEP (คะแนนดิบ) ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ
 • RMIT ผ่านเกณฑ์ที่ระดับ Uper-Intermediate (เทียบเท่า ITLTS ระดับ 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3