รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ยื่นผลงาน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 ตุลาคม 2561 – 10 มกราคม 2562
 • (TCAS รอบ 1 เฉพาะปริญญาตรี 4 ปี)
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
  • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 2 ปี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการอุตสาหกรรม
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 2 ปีครึ่ง เทียบโอน
  • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
  • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ปวช.3 หรือ ปวส.2
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 5)

จำนวนที่รับ

 • รวม 200 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9