TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

รับตรงTCAS62 คณิตศาสตร์ประกันภัย/อุตสาหกรรม-นานาชาติ ม.มหิดล 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย/อุตสาหกรรม หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561
 • (ไม่ปรากฏเกี่ยวกับระบบ TCAS ในระเบียบการ)
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • คณิตศาสตร์ประกันภัย-นานาชาติ
  • คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม-นานาชาติ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนด-ถ้ามี
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือ
 • สมัครด้วยตนเองที่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4